Mężczyzna przy laptopie

Kiedy skorzystać z usług adwokackich w Niemczech?

Problemy natury prawnej Polaków emigrujących do Niemiec mogą wynikać przede wszystkim z niewystarczającej znajomości języka niemieckiego oraz tamtejszych skomplikowanych przepisów. Zdarza się, że odgórnie przyznawany jest w takich sprawach obrońca z urzędu. Jednak wciąż jest to prawnik niemiecki, więc problemy językowe nie zostają zażegnane, czego efektem mogą być nieporozumienia, a nawet niesłuszne wyroki. Aby dokonać … Continue Reading