karta czasowego pobytu

Podstawy uzyskania karty czasowego pobytu w Polsce

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce jest niezbędna do podjęcia legalnej pracy. Obcokrajowiec może przebywać na terenie Polski do trzech miesięcy bez konieczności rejestracji. Po upływie tego czasu konieczne jest posiadanie ważnego dokumentu zezwalającego na legalny pobyt. Karta pobytu dla obcokrajowca Należy się o niego ubiegać przed upływem trzech miesięcy. W przeciwnym razie wniosek zostanie automatycznie … Continue Reading