nowe spółki komandytowe

Co warto wiedzieć o nowych spółkach komandytowych?

Obecnie do jednych z bardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej zaliczyć należy spółkę komandytową. Sposób działania takiej formy działalności jest bardzo charakterystyczny i wyróżnia ją w istotny sposób od wszystkich innych. Zanim zdecyduje się na założenie działalności tego typu, warto zapoznać się z jej specyfiką.

Podstawowe zasady prowadzenia i obowiązki

spółka komandytowaSpółka komandytowa jest jedną z dwóch głównych form prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Jej cechy powodują, że zdecydowanie najlepiej sprawdzać się będzie ona w przypadku większych biznesów, w postaci na przykład dużych firm handlowych, usługowych, ale także i produkcyjnych. Równocześnie, spółka komandytowa pozostaje jednym z głównych rodzajów spółek handlowych. Jej funkcjonowanie reguluje więc przede wszystkim kodeks spółek handlowych. Należy ona równocześnie do spółek osobowych, a nie do kapitałowych. Ma to ogromne znaczenie w szczególności, gdy mowa jest o kwestii opodatkowania zysków uzyskiwanych z prowadzenia spółki. Jednocześnie nowe spółki komandytowe posiadają osobowość prawną. Jest to podmiot w pełni odrębny od wspólników i może być samodzielną stroną stosunków prawnych. To pozwala spółce komandytowej na zawieranie w swoim imieniu umów, w tym również kontraktów handlowych.

nowe spółki komandytoweDodatkowo może ona zatrudniać pracowników oraz zaciągać wszelkiego rodzaju zobowiązania, w tym te kredytowe. Spółka taka jest najczęściej zaliczana do kategorii spółek typu hybrydowego. Oznacza to, że posiada ona dwie odrębne od siebie grupy wspólników o różnej pozycji, jak również uprawnieniach. Komandytariusze więc mają odpowiedzialność ograniczoną do ustalonej odgórnie kwoty. Najczęściej zostają nimi osoby fizyczne, a plusem bycia nimi jest z pewnością ograniczona odpowiedzialność za długi spółki. Komplementariusze z kolei wnoszą do spółki znaczny wkład finansowy, a za wszelki długi i niespłacane zobowiązania odpowiadać będą oni całym posiadanym majątkiem. To właśnie oni jednak prowadzą najczęściej formalnie sprawy spółki. Spółki, szczególnie te komandytowe pozostają w dalszym ciągu tymi najbardziej popularnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej.

Zanim zdecyduje się jednak na jej założenie warto wiedzieć, jakie są podstawowe zasady jej prowadzenia i jakie obowiązki oraz zobowiązania spoczywają na poszczególnych kategoriach wspólników. Przyjmuje się, że w następnym roku to właśnie spółka komandytowa będą najpopularniejszą formą działalności gospodarczej. Ich plusem jest fakt, że mniejsze spółki prowadzić mogą uproszczoną księgowość.