Wywóz towarów

Czym jest deklaracja Intrastat?

Od pewnego momentu, system przewozu towarów z i do Polski, zaczął być ściśle kontrolowany. Wszystko po to, aby zgromadzić informacje statyczne, dotyczące wywozu oraz przywozu towarów wspólnotowych, które nie są jednocześnie przedmiotem zgłoszenia celnego.

Charakterystyka deklaracji intrastat?

Wywóz towarówDotyczy tego deklaracja, która składana jest w celu dostarczania informacji dotyczącej wymiany handlowej pomiędzy krajami UE. System ten, zaczął tak naprawdę obowiązywać od 1993, kiedy to niezbędne stało się uregulowanie i gromadzenie informacji na temat wymiany handlowej pomiędzy krajami tworzącymi Jednolity Rynek Europejski. Głównym elementem tego właśnie systemu jest jest szereg różnych dokumentów wywozowych, koniecznych do zachowania właściwej kontroli na procesem importu, oraz eksportu towarów poza Unię Europejską. Podmiot gospodarczy, zobowiązany jest do składania wspomnianej deklaracji, dotyczącej realizowanej na jego zlecenie wymiany towarów, do Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. To właśnie ta jednostka przejęła na siebie od 2017 roku zadanie gromadzenia, oraz kontroli danych z tych deklaracji, oraz ich przetwarzania Dzięki temu, możliwe jest tworzenie zbioru statycznego, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Głównym elementem tego właśnie systemu jest deklaracja intrastat Wywóz towarów dzięki tej właśnie deklaracji może podlegać ścisłemu nadzorowi, oraz kontroli.

Wywóz towarówW obecnym czasie, opisywany rodzaj deklaracji jest sporządzany w formie elektronicznej. Aby uzyskać dostęp do tej usługi, konieczne jest zarejestrowanie firmy w systemie SISC, w ramach usługi e-klient. W związku z tym, tworzone zgłoszenie musi być sporządzone w formie XML. Plik ten może być tworzony z pośrednictwem zupełnie różnych środków: albo dzięki stworzonej dla tych potrzeb aplikacji, albo za pośrednictwem bezpłatnego, dedykowanego programu, albo dzięki formularzowi zgłoszenia, który dostępny jest na stronie PUESC. Ten ostatni zresztą, umożliwia wysłanie pliku bezpośrednio do systemu. Wiarygodność utworzonej deklaracji, musi być oczywiście odpowiednio potwierdzona. Możliwe jest to albo dzięki kwalifikowanemu podpisowi elektronicznemu, albo dzięki podpisowi zaufanemu. Jest to ściśle regulowane ustawą o prawie celnym, która pochodzi z 2004 roku. Warto pamiętać o tym, że sporządzenie wspomnianej e-deklaracji, jest jednym z wielu obowiązków podmiotów gospodarczych, prowadzących wymianę handlową. Urząd statystyczny obejmuje swoim nadzorem również wymianę handlową, pomiędzy Polską, a innymi krajami UE, a także tymi spoza jej obszaru.

Dlatego też każdy przedsiębiorca musi być przygotowany na sporządzenie odpowiedniej deklaracji, w formie elektronicznej. Może być ona traktowana jako podstawa, do stworzenia zbioru statycznego, dla potrzeb Głównego Urzędu Statycznego właśnie.