Czym zajmuje się radca prawny?

Prawo pracy, cywilne, gospodarcze oraz handlowe to dziedziny, w przypadku których większość obywateli potrzebuje fachowej pomocy. Każda osoba chociaż raz na całe życie będzie potrzebowała skutecznej porady prawnej, którą zapewnić może jedynie doświadczona kancelaria. Nie we wszystkich jednak przypadkach potrzebne jest znalezienie adwokata. W niektórych sytuacjach wystarczy pomoc radcy prawnego, który obejmuje swoją opieką zarówno osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, jak i jednostki organizacyjne.

Radca prawny – jaka jest jego rola?

Przed kilkoma laty prawo polskie ujednoliciło znacząco kompetencje adwokatów i radców prawnych. Nie czyni to jednak współpracy z nimi identyczną. Ci drudzy również posiadają wyższe wykształcenie prawnicze. Są także zobowiązani do ukończenia aplikacji radcowskich oraz zdania egzaminu zawodowego. Warunkiem pracy w zawodzie jest także wpis na listę radcowską. Radca może też reprezentować swoich klientów w sądzie bez większych ograniczeń. Jednak pod jednym ważnym warunkiem – że przy podejmowaniu tego typu współpracy nie jest nigdzie zatrudniony. W przeciwnym razie nie będzie mógł świadczyć usług w sprawach karnych i karno-skarbowych. Stanowi to podstawową różnicę. Kompleksową i skuteczną pomoc w sprawach sądowych zapewni na przykład każdy doświadczony radca prawny w Tarnowie.

Dzięki swojej wiedzy praktycznej i teoretycznej będzie on w stanie zapewnić poradę nawet w najtrudniejszych kwestiach. Tego typu specjaliści mogą prowadzić profesjonalne doradztwo w prawne w niemal każdej kancelarii. Działają oni na podstawie wszystkich typów umów. Bywają zatrudniani w różnego rodzaju firmach, w których świadczą porady prawne, np. związane z prawem pracy. Może to zapewnić sprawne funkcjonowanie wielu działalnościom gospodarczym. Droga do uzyskania tego zawodu jest tak samo długa i trudna jak w przypadku ścieżki adwokackiej. Aplikację radcowską poprzedzają w każdym przypadku pięcioletnie jednolite studia magisterskie. Ten etap kończy wyjątkowo trudny egzamin. Aby zostać radcą, należy także wyróżniać się wysoką kulturą, poczuciem sprawiedliwości, a także wzbudzać zaufanie u ludzi.

Radcy prawni to wolny zawód, który skupia się wokół szeroko rozumianej pomocy prawniczej – w szczególności konsultacjach oraz sporządzaniu wymaganych opinii prawnych, a także występowaniu przed sądami i urzędami. Dotyczy to spraw cywilnych, administracyjnych, gospodarczych oraz pracowniczych. Każdy z radców posiadający odpowiedni zakres kompetencji może udzielać porad zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorstwom. Pilnują oni, by wszelkie umowy były odpowiednio sporządzane, a także doradzają, jak pokierować trudne sprawy, by zakończyły się one pomyślnie dla klienta.