dotacje na targi

Dofinansowanie zagranicznych targów

Przedsiębiorstwa aby się rozwijać muszą inwestować środki finansowe w różne aspekty swojej działalności, takie jak zatrudnienie i szkolenie nowych pracowników, zakup dodatkowych maszyn celem zwiększenia produkcji lub zakresu świadczonych usług, inwestycje w nowe technologie i rozwój badań w uprawianej przez siebie specjalizacji, otwarcie nowych fabryk i oddziałów firmy, czy działania marketingowe mające poszerzyć bazę klientów, tak krajowych i zagranicznych lub zwiększyć świadomość marki.

Unijne dotacje na targi

dotacje na targi Wkraczanie na zagraniczne rynki i zdobywanie nowych klientów poza rodzimym rynkiem zbytu przybrało nowe formy w erze globalizacji, zwłaszcza od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zniesienie barier celnych wewnątrz wspólnoty zwiększyło konkurencję na krajowych rynkach, wymusiło na przedsiębiorstwach adaptację do nowych warunków, ale ułatwiło również dostęp do zagranicznych konsumentów oraz wymianę technologii i rozwój badań między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi i uniwersytetami. Ważną areną dla prezentacji swoich produktów i świadczonych usług są zagraniczne targi, wielobranżowe, branżowe i specjalistyczne. Każdy przedsiębiorca lub instytucja publiczna może wziąć w nich udział, po spełnieniu określonych warunków wstępnych oczywiście, regulowanych zależnie od specyfiki targów.

dotacje na targi Uczestnictwo w zagranicznych targach wiąże się jednak z poniesieniem dość sporych czasem nakładów finansowych, na co składają się m.in. wynajęcie powierzchnie stoiskowej, wynajęcie personelu obsługującego stoisko, często z tłumaczem języka danego kraju w którym targi mają miejsce, transport ekspozycji, stworzenie materiałów marketingowych i wiele innych kosztów. Chociaż opłacalność uczestnictwa w takich targach jest bardzo duża i szybko przynosi wymierne korzyści, to wiele firm i instytucji nie stać na taką eskapadę lub mają problem z uzyskaniem dofinansowania na targi zagraniczne lub inne akcje promocyjne. Na szczęście mamy do dyspozycji dotacje na targi zagraniczne finansowane ze środków Unii Europejskiej. Taka forma wspierania przedsiębiorczości i współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i publicznymi różnych krajów spotkała się z dużym aplauzem i zainteresowaniem stron uczestniczących w tego typu imprezach.

Dotowanie uczestnictwa w targach zagranicznych otworzyło drogę do szerszej współpracy gospodarczej i naukowej wielu firm i innych podmiotów prywatnych i publicznych, dzięki czemu zyskaliśmy nie tylko nowe rynki zbytu i technologie, ale również wiedzę dotyczącą interesującej nas dziedziny oraz poznaliśmy, jak funkcjonują przedsiębiorstwa w innych strefach kulturowych i ekonomicznych.