szkolenie bhp

Jakie powinny być usługi BHP?

Każdy pracodawca jest zobowiązany do zagwarantowania swoim pracownikom odpowiedniego bezpieczeństwa. Aby było to możliwe, konieczne może się okazać organizowanie okresowych szkoleń. W ich trakcie, pracownicy mogą zostać zaznajomieni ze wszystkimi, mniej lub bardziej ważnymi zasadami bezpiecznego postępowania w pracy. Warto pamiętać o tym, że wymóg organizacji takich szkoleń dla pracownika, jest jasno określony w kodeksie pracy.

Charakterystyka usług BHP

szkolenie bhpOczywiście, pracodawca rzadko kiedy dysponuje odpowiednim doświadczeniem, oraz wykształceniem, które pozwoliłyby mu na organizację takiego właśnie szkolenia. Dlatego też należy znaleźć odpowiednią firmę, która świadczy usługi bhp – Toruń jest miastem, gdzie taką firmę można znaleźć bez większych problemów. Warto pamiętać, w jakich sytuacjach przeprowadzenie takiego szkolenia jest niezbędne, a kiedy można zwolnić z jego odbywania konkretnego pracownika, ze względu na określone okoliczności. Jak się okazuje, zwolniony z takiego szkolenia może być tylko taki pracownik, którego nowe stanowisko pracy idealnie pokrywa się z tym, które wykonywał wcześniej. W innym przypadku, wymogiem szkolenia BHP są objęci wszyscy, którzy weszli w stosunek pracy z danym pracodawcą na różnych zasadach – na zasadzie umowy o pracę czy umowy zlecenie.

szkolenieCo więcej, pracodawcy muszą być przygotowani na zorganizowanie takiego szkolenia w czasie pracy oraz na ich koszt. Niedopuszczalne jest wymaganie od pracowników, poniesienia jakichkolwiek kosztów, koniecznych do przeprowadzenia takiego właśnie szkolenia. Szkolenia BHP dzielą się na wstępne i okresowe, a obydwa ich rodzaje są bardzo ważne do dokładnego rozprowadzenia. Sam program szkolenia ustala pracodawca, lub też firma zajmująca się ich organizacją. Muszą być one jednak w pełni zgodne z załącznikiem nr 1, do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wstępne szkolenie BHP jest niezbędne do wykonania zawsze przed rozpoczęciem pracy przez danego pracownika. Szkolenie okresowe należy zaś powtarzać co określony czas, zazwyczaj raz na rok.

Każdy pracodawca zobowiązany jest do umożliwienia swojemu pracownikowi zachowania maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie pracy. Aby było to możliwe, niezbędne okazuje się być organizowanie cyklicznych szkoleń. W czasie ich trwania, dany pracownik będzie mógł zapoznać się z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa, które obowiązują w danej firmie. Pozwoli to mu na bezpieczne przetrwanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.hseworks.pl!