badanie wariografem

Na czym polega profesjonalne badanie wariografem?

Badania wykrywaczem kłamstw w kryminalistyce wykorzystywane były już od wielu lat. Z czasem jednak, ich zalety zaczęto dostrzegać również w przypadku innych dziedzin życia. Aby tak jednak było, warto wiedzieć, z czym takie badanie jest związane.

Profesjonalne badanie wariografem

badanie wariografemSkuteczność badania wariografem jest dostrzegalna tylko w tych przypadkach, gdy badanie to zostanie wykonane przez profesjonalistów. Wiele osób zastanawia się obecnie, na czym polega badanie wariografem przez specjalistę i jakie korzyści można z jego przeprowadzenia wyciągnąć. Działanie wariografu jest oparte przede wszystkim na wszelkiego rodzaju reakcjach psychofizycznych organizmy człowieka. Czynniki te to przede wszystkim ciśnienie krwi, oddech, puls, ale także i stopień przewodnictwa prądu elektrycznego przez skórę osoby badanej. Warto pamiętać, że żaden wariograf nie wyklucza czy też nie potwierdza kłamstwa ale daje podstawy do wykonania analizy prawdomówności osoby badanej. Podstawą analizy są różnego rodzaju badania oraz kontrola typowych odruchów organizmu człowieka, które zazwyczaj towarzyszą pewnym, konkretnym emocjom.

wariografAby prawidłowo dokonać takiej analizy, badanie powinien przeprowadza specjalista, nazywany poligrafem, który jest w stanie prawidłowo odczytać wskazówki ze strony organizmu, świadczące o kłamstwie, bądź też prawdomówności. Warto pamiętać, że zadawane podczas badania pytanie, nie mogą dotyczyć przeszłości, poglądów, czy też uczuć osoby badanej. Muszą koncentrować się zaś na wykonaniu konkretnych czynności. Typowe odruchy układu nerwowego, które mogą świadczyć o kłamstwie i które są bezproblemowo rejestrowane przez wariograf, to przyśpieszony oddech, znaczny wzrost ciśnienia krwi, ale także i pocenia się. Aby je wszystkie zarejestrować, korzysta się ze specjalnego systemu czujników. Zakładane są one na klatkę piersiową osoby badanej, na opuszki palców dłoni, oraz na przedramię. Wykonane przez profesjonalistę badanie wariografem, jest praktycznie niemożliwe do podważenia, osoba badana ma także znikomy wpływ na wyniki takiej analizy. Wszystko dlatego że reakcje układu nerwowego, jako jedne z niewielu, nie podlegają kontroli.

Badanie wariografem cieszy się stopniowo coraz większą popularnością i jest stosowane w wielu różnych sytuacjach. Aby tak jednak było i aby jego wyniki nie mogły być podważane, musi być ono wykonane w odpowiedni sposób. Kluczowa jest także właściwa analiza reakcji układu nerwowego osoby badanej. Tylko w takim wypadku można mieć pewność, że uda się potwierdzić, bądź zaprzeczyć prawdomówności danej osoby.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.bez-klamstw.pl!